Alucra sözlüğü

Adet : Alışkanlık, görenek, usul

 

Ārı :Taraftan, doğrultudan

Anonim : Ortak, izinsiz, sahibi belli olmayan eser

Aşşa : Aşagi

Ayam :Hava

Baca : 1. Evlerin çatısındaki duman çıkışı; 2. Damların üstündeki düz alan

Bayahdan : Eskiden, önceden

Bazarörtesi : Pazartesi

Bıldır : Geçen sene

Bi dene : Bir tane

Bişüg : Pişik

Buymah : Üşümek

Böön : Bugün

Cümörtesi : Cumartesi

Dam : 1. Evlerin çatısı; 2. Hayvanların barındırıldığı yer

Davar : Küçükbaş hayvan (koyun, koç, kuzu) sürüsü

Duvah : Gelinlerin üzürine örtülen, ince tül örtü

Dünen : Dün

Düven :Tahılları harmanda parçalayan, altı çakmak taşlarıyla kaplı düz araç

Emzikli : Yeni doğum yapmış kadın

Ezen : Ezan

Fasile : Fasülye

Fistan : Boydan boya giyilan kadın elbisesi

Harman : Genellikle mahsulün işlendigi yer olan düz alan

Heri : Ya hu, gayri

Gayın : Gelinin erkek kardeşi

Gelenek : Kültür birikiminin neticesi olan her şey

Geçüg : Geçmiş, bayatlamiş

Gısır : 1.Türlü malzemelerle hazırlanan bir çeşit pilav 2.Çocuğu olmayan

Gıvrah : Kıvrak; hareketli

Goley : Kolay

Göbek kordonu: Yeni doğan çocuktaki göbek uzantısı

Göö : Ham olan, olgunlaşmamiş

Görücü : Evlenecek erkek için kız istemeye giden kişi

Güccüg : Küçük

Hurafe : Batıl inanç

Ibrıh : Eskiden kullanılan su kabı

İaşe : Geçim için ayrılan para

İlazım : Lazım

İsdî : İstiyor

Kırklama : Yeni doğan çocuk ve lohusaya ilk kırk günde uygulanan pratikler

Kırk basması : İki lohusanın karşılaşması halinde gerçekleşen hadise

Kırklık : Hayvan kıllarını kesmede kullanılan bir çeşit makas türü

Lō : Bacalardaki toprak zemini sertleştirmeye yarayan tekerimsi taş

Lohusa : Doğumdan sonraki ilk kırk gün

Mahanna : Makarna

Medfun : Defnedilen kişi

Meh : Al, buyur

Nazar : Bakma, bakış, göz değmesi

Nişlin : Ne iş yapiyorsun

Ohlō : Hamur açiminda kullanilan agaç alet

Ura : Ora

Peşdemal : Kadinlarin önlerine bagladiklari dokuma bez

Savduç : Düğünlerde belli işlerde ön ayak olan kimse

Sedir : Üzerine minder ve yastık konularak oturulan eşya

Sitil : Elle su taşimada kullanilan metal alet

Tahu : Hediye olarak takılan ziynet eşya

Tezeg : Hayvan dışkısının tarlalardaki kurumuş hali

Yalōz : Yalnız

Yatır : Evliya kabri

Yolluh : Düğün öncesinde, tarafların yakınları için aldıkları hediyeler

Yunmah : Yıkanmak

Yüz görümlüğü: Damadın, gelinin yüzünü ilk kez açtığında taktığı hediye (altın)

Zıbın : Kışın içe giyilen kolsuz, pamuklu, yelek şeklindeki giys