Oyun Havaları

AĞAM YAR PAŞAM YAR

Ağam yar, paşam yar,

Leblebi ġoydum tasa di gel gel,

Leblebi ġoydum tasa di gel gel.

Ağam yar, paşam yar,

Doldurdum basa basa di gel gel,

Doldurdum basa basa di gel gel.

 

Ağam yar, paşam yar,

Benim yarim çok ġüzel di gel gel,

Benim yarim çok ġüzel di gel gel.

Ağam yar, paşam yar ,

Azucuh boydan ġsa di gel gel,

Azucuh boydan ġısa di gel gel.

 

Ağam yar, paşam yar,

Gel gidelim gidelim di gel gel,

Gel gidelim gidelim di gel gel.

Ağam yar, paşam yar,

Ormanın derinine di gel gel,

Ormanın derinine di gel gel.

 

Ağam yar, paşam yar ,

Çoh paralar yedürdüm di gel gel,

Çoh paralar yedürdüm di gel gel.

Ağam yar, paşam yar ,

Muhtarın gelinine di gel gel,

Muhtarın gelinine di gel gel.

 

Ağam yar, paşam yar ,

Dere boyu giderim di gel gel,

Dere boyu giderim di gel gel.

Ağam yar, paşam yar,

Ġara ġoyun güderim di gel gel,

Ġara ġoyun güderim di gel gel.

 

Ağam yar, paşam yar,

O ġoyun benim olsa di gel gel,

O ġoyun benim olsa di gel gel.

Ağam yar, paşam yar,

Derelerin uzunu di gel gel,

Derelerin uzunu di gel gel.

, Ağam yar, paşam yar ,

Aldım Çerkez ġızını di gel gel,

Aldım Çerkez ġızını di gel gel.

Ağam yar, paşam yar ,

Çekemedim nazını di gel gel,

Çekemedim nazını di gel gel.

 

Ağam yar, paşam yar ,

Vurun vurun vurunalım di gel gel,

Vurun vurun vurunalım di gel gel.

Ağam yar, paşam yar ,

Tahdaları ġıralım di gel gel,

Tahdaları ġıralım di gel gel.

 

Ağam yar, paşam yar ,

Usdası bizim ķöyden di gel gel,

Usdası bizim ķöyden di gel gel.

Ağam yar, paşam yar ,

Yeniden yabduralım di gel gel,

Yeniden yabduralım di gel gel.

 

Ağam yar, paşam yar ,

Ay ışıdı ışıdı di gel gel,

Ay ışıdı ışıdı di gel gel.

Ağam yar, paşam yar ,

Horozlar çığrışırdı di gel gel,

Horozlar çığrışırdı di gel gel.

 

Ağam yar, paşam yar ,

Benim sevdiğim oğlan di gel gel,

Benim sevdiğim oğlan di gel gel.

Ağam yar, paşam yar ,

Çarşuda çaluşurdu di gel gel,

Çarşuda çaluşurdu di gel gel.(13)

 

GİRESUN DEDİKLERİ

Oy Giresun Giresun oy Kümbet, Bektaş Yaylası

Hastaya ilaç gibi Dikmentaş'ın Yaylası.

Şu Kümbet dedikleri yaylaların

Babası da yaylaların ağası.

 

Yaylaya gidiyorum da haydi yavrum gel hele

Daha dün çocuk idi de bir de şimdi gör hele.

Gel ikimiz gidelim de yaylaların düzüne

Ver elini kaçıralım da bakma elin sözüne.

 

Oy Giresun Giresun oy Karadeniz yöresi

Yeşildir yaylaları tarahidir kalesi.

Topal Osman dediğin yiğitler

Meşalesi de mertlerin meşalesi

 

Tamzara'dan geçtin mi soğuk sular içtin mi ?

Tamdere'nin etiyle içtahını açtın mı ?

Eğribel'in başında fırtınadan kaçtınmı ? (43)

* * *

GÜZELLER

Oy ġüzeller ġüzeller ġüzeller

Gerdana ġül düzerler, ġüzeller ġüzeller

Horan oynamiyanın, ġüzeller ġüzeller,

Horan yėri düz olmuş, ġüzeller ġüzeller.

Kadife gėymiyenin, ġüzeller ġüzeller,

Ġoca ġarı ġız olmuş, ġüzeller ġüzeller.

 

Gelin ġızlar oyniyah, ġüzeller ġüzeller,

Bu horana doymiyah, ġüzeller ġüzeller,

Gėriki gelenleri, ġüzeller ġüzeller,

Bu horana ġoymiyah, ġüzeller ġüzeller.

Usul bas da yavaş gel, ġüzeller ġüzeller,

Tahdalar oynamasın, ġüzeller ġüzeller.

Evin arhasından gel, ġüzeller ġüzeller,

Cazu anan duymasın, ġüzeller ġüzeller.

 

Ay ışıhdır varamam, ġüzeller ġüzeller,

Dile desdan olamam, ġüzeller ġüzeller.

Ay buluda giren de, ġüzeller ġüzeller,

Bağlasalar duramam, ġüzeller ġüzeller.

 

Giden ōlan geri bah, ġüzeller ġüzeller,

Aldın ahlım geri bırah, ġüzeller ġüzeller.

Ya beni bile ġötür, ġüzeler ġüzeller,

Ya beni dilden bırah, ġüzeller ġüzeller.

 

Ġuru tavuh ġaçıyor, ġüzeller ġüzeller,

Ġanadını açıyor, ġüzeller ġüzeller.

Bırdırki sevdüğüm ġız, ġüzeller ġüzeller,

Bu yıl benden ġaçıyor, ġüzeller ġüzeller.

 

Ġüneş ıbrıh ılıtmaz, ġüzeller ġüzeller,

Ġönül yāri unutmaz, ġüzeller ġüzeller.

Gark dağından ġar gelse, ġüzeller ġüzeller,

Yüreğimi farıtmaz, ġüzeller ġüzeller.

 

İlengerde duz olsam, ġüzeller ġüzeller,

Böyüg evde ġız olsam, ġüzeller ġüzeller,

Yar bacaya gelende, ġüzeller ġüzeller,

Evde yaloz olsam, ġüzeller ġüzeller. (13-18)

* * *

MAVİLİM

Giderken bize uğra, mavilim mavilim,

Kebabı köze doğra, vur davulcu davula da davula.

Benden başġa seversen, mavilim mavilim,

Bilinmez derde uğra, vur davulcu davula da davula.

 

Hey dereler dereler, mavilim mavilim,

Neler bilirim neler, vur davulcu davula da davula.

Benem ilen baş, olmaz mavilim mavilim

Ceplerim dolu türkü, vur davulcu davula da davula.

 

Olan kakülün, mavilim mavilim,

Ver de altına sohah, vur davulcu davula da davula.

Ben nazardan gorharım, mavilim mavilim,

Nazarın ettüğü çoh, vur davulcu davula da davula.

 

Elindeki şemsiye, mavilim mavilim,

Hediyedir hediye, vur davulcu davula da davula.

Galh gidelim sevdiğim, mavilim mavilim,

Saat geldi yediye vur, davulcu davula da davula.(13)

* * *

UFACIK ET DOĞRADIM (Dik horan türküsü)

Ufacık et doğradım, ġalaylı tencereye,

Ben ġapıdan beklerken, o çıhmış pencereye.

Gēl gel, gel sevdiğim, gēl gel, gēl gel, gelāmman.

Ben ġapıdan, beklerken o çıhmış pencereye,

Gēl gel, gel sevdiğim, gēl gel, gēl gel, gelāmman.

 

Harmānın, ō yanından, hele gel, buyanından,

Gelenler hōran oynar, girelim gōllarına.

Gēl gel, gel sevdiğim, gēl gel, gēl gel, gelāmman,

Gelinler hōran oynar, girelim gōllarına.

Gēl gel, gel sevdiğim, gēl gel, gēl gel, gelāmman.

* * *

 

 

ÜÇ AYAK GAYDASI

Bir sacıyah üç ayah, ben yāri ġördüm bayah

Yari gördüğüm yerde, ne el dutar ne ayah, ne el dutar ne ayah.

Yėri yėri yėrinden yürek bağı eriden,

Ayah nasıl yürüsün yar bahıyı geriden, yar bahıyı geriden. (13)

* * *

YANDIM ELMALI GELİN

Mendili işle yolla, mendili işle yolla,

İşle ġümüşle yolla, yandım ėlmalı gelin, ġız gelin.

İçine beş ėlma ġo, içine beş ėlma ġo,

Birini dişle yolla, yandım ėlmalı gelin, ġız gelin.

 

Mercimeg egdim dağa, mercimeg egdim dağa,

Ġaynatan oldu ağa, yandım ėlmalı gelin, ġız gelin.

Elli gelin olsa, elli gelin olsa,

Dudduramıyor bana, yandım ėlmalı gelin, ġız gelin.

 

Tarlanın tumbu çengel, tarlanın tumbu çengel,

Ōlan davarı ġönder, yandım ėlmalı gelin, ġız gelin.

Isıcahdan bayıldım, ısıcahdan bayıldım,

Mendili bana ġönder, yandım ėlmalı gelin, ġız gelin.

 

Kemençeci çalsana, kemençeci çalsana,

Paraları alsana, yandam ėlmalı gelin, ġız gelin.

Ġüzel ġüzel ġızlardan, ġüzel ġüzel ġızlardan,

Bir de bana bulsana, yandım ėlmalı gelin, ġız gelin.

 

Ben kemençe çalamam, ben kemençe çalamam,

Dayım darılır bana, yandım ėlmalı gelin,ġız gelin.

Dayımın ġızlarından, dayımın ġızlarından,

Haniya benim payım, yandım ėlmalı gelin, ġız gelin. (13)

* * * *