"Sözlü ve yazılı edebiyatımızda duyulan, söylenen veya görülen, atalar sözü, masallar, bilmeceler ve maniler gibi yaygın mahsullerdir."33

"Türküler herkesin anlayabileceği sade bir dille ve hece vezniyle söylenmekte ve yazılmaktadır. Anonim olanlarının yanında âşıklık geleneği içinde sanatçısı belli olanlarla birlikte bir de serbest ve rahat söylenişli tabiat, aşk ve sevgi konularını işleyenleri vardır."34

"Türkü bendleri yapı ve sözleri bakımından iki bölümden oluşur. Birinci bölüm türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölümdür ki bend adı verilir. İkinci bölüm ise her bendin sonunda yinelenen nakarattır."35

Alucra'da "türkü yakmak", günümüz insanında olmasa da eski kuşak insanımızın çok canlı tuttuğu bir tür olarak mecudiyetini korumuştur. Özellikle kadınların sohbetlerinde düğünlerde ve kına gecelerinde söylene gelmiştir.

 

Alucra'da en çok söylenen türküler sınıflandırılmış şekliyle şunlardır:

 

2.10.1. Sevda Türküleri

 

AĞ SAÇIM GARA SAÇIM

 

Ağ saçım ġara saçım,

Neydi benim suçum,

Sürüden ayrıldı,

Bir ġara ġoçum.

 

Ağ ġülüm ġara ġülüm,

Söylesene bülbülüm,

Ne dedim de darıldın,

Lal olsun benim dilim.

 

Ağ ġülün dalındayım,

Yārin hayalindeyim,

Sanma beni unuddu,

Ben dālar ardındayım.

 

Ağ ġoyun ġara ġoyun,

Beni derdime ġoyun,

Ben bu detle ölürsem,

Adımı detli ġoyun. (29)

* * *

BULAMAZSIN

Uzakta arama detli ararsan

Daha benden dertli kul bulamazsın

Söylesem derdimi döksem içimi

Billahi bir çıkar yol bulamazsın.

 

Bir yanım cehennem bir yanım cennet

 

Şu yalan dünyada eyleme minnet

Bir kuru canım var o da emanet

Divane gönlümde gül bulamazsın.

 

Küçük Mustafa'yım söylesin dilim

Esti sam yelleri kurudu dalım

Az yaşa çok yaşa ahiri ölüm

Kaçacak göçecek yer bulamazsın.(43)

* * *

DAĞLAR DAĞIMDIR BENİM

Dağlar dağımdır benim

Dert otağımdır benim

Yol verin yāre gidem

Yaman ēağımdır benim.

 

Oy dağlar dağlar

Eteği karlı dağlar

Ben derdimi söylersem

Dost güler düşman ağlar.

 

Dağlar başına felek

Gözüm yaşına felek

Sonunda kuşlar konar

Mezar taşıma felek.

 

Alucra'da gördüm seni

Pazara mı geldin gelin ?

Saçlarına ak mı düştü,

Nazara mı geldin gelin ?

 

Çıktım Kümbet yaylasına

Dayanamadım ki havasına

İkimizi ayıranın

Ölüm girsin yuvasına.

 

İstedim de vermediler

Yoksul olmam baş bahane

Yar ber seni saramadım

Benim sonum hastahane.(43)

* * *

HEY ORMANLAR ORMANLAR

Hey ormanlar ormanlar

İçinde cılga yollar

Odun olsun ġurusun

Yarimi seven ġullar.

 

Çıhdım çamın başına

Yeşil kazak dohudum.

Sevdalıh mektebinde

Yedi sene ohudum.

 

Çıhdım çamın başına

İndim yarılarına

Mevlam sabırlar versin

Asker ġarılarına.

 

Gitme çala yuharı

Alır seni çalular

O ipeġli şalvarı

Yırtar delüġanlılar.

 

Ēle çoban davarı

Ormanın serinine

Uyan Eminem uyan

Keleklerin sesine.

 

Sıġaramı yandurdurm

Penceriye ġondurdum

Uyhudaki yārimi

Öptüm de uyandurdum.(30)

* * *

SİZİN DERELER AKAR

Sizin dereler ahar

Bizim dereler gibi

Sizin ġızlar oturur

Bizim nineler gibi..

 

Çal aşağı çaparım

Çam pınarı ġaparım

Sizin gibi ġızları

Çam dalından yaparım.

 

Derede duddum ġuşu

Çıhamadım yohuşu

Dud nazlı yār elimden

Olursun cennet ġuşu.

 

Para sayarım para

Ōlum ġözlerin çahır

O çahır ġözlerîve

Ġurban olsun bu fahır.

 

Ayna addım tarlîya

Parıl parıl parlîya

Nerde ġüzel var ise

Gelsin bizim tarlîya.

 

Bahçelerde ısırgan

Sen gâvur ben müslüman

O yārin ġölgesine

Etseler beni ēoban.

 

Haydin gideġ ırmağa

Çalı çubuh ġırmaya

Altun yüzüġ yapdurdum

Bir ġınalı parmağa.

 

Ġarşuda bir çift bacı

Ellerinde bahracı

Hangisini alayım

İkisi de bir bacı.

 

Ayaġġabımın üsdü

Siyah ġülden olacah

Yanımdaki ġız

Bana yenge olacah.

 

Atım var, ġatırım var

Yaylada çadırım var

Alur ġaçarım seni

Babanın hatırı var.(28-29)

* * *

YAYLALAR OTLU OLUR

Yaylalar otlu olur

Suyu ġuvvetli olur

Allah'ın hitmetinden

Ġüzeller dadlu olur.

 

Yayla yolu bu mudur

Desdi dolu su mudur

Andır ġalsın suyu da

Ġızın ġolu ġurudu.

 

Yaylanın çimeninde

İnek yayarım inek inek

İnek senin yüzünden

Yedim ġüzelli dayah.

 

Yaylaya gideceğim

Yollara ġona ġona

O boncuhlu ġolları

Dola boynuma dola.

 

Suya gider bacılar

Sitilleri gıcırdar

Oturmuş da ağlıyor

Serçe gibi cıvıldar.

 

Yaylanın çimenine

Gel menine menine

Yar senin dedülerivi

Ölürsem unudurum.

 

Suya gider oh gibi

Peşdembalı yoh gibi

Dönîb geriye bahmaz

Sevġülüsü yoh gibi.

 

Bir gödük buğday verdim

İngiliz dabancıya

Yār ile ġonuşurken

Çaldurdum yabancıya.

 

Yaylanın yolundayım

Fındığın dalındayım

Ölenece .....

Ġız ben senin ġolundayım.

 

Yaylanın çimeninde

Perilerin badı var

Yārim senin ġoynunda

Dünyaların dadı var.(40)

* * *

 

 

2.10.2. Yergi Sitem Türküleri

 

KAYNANA TÜRKÜSÜ

 

Ġasapta et ġaynana

Başında bit ġaynana

Ben ōğlunla yan yana

Sen dışarı ġaynana

 

Biber ekerim biber

Ne zaman ġızaracah

Ġambur belli ġaynanam

Ne zaman zıbaracah.

 

Pencerem demür gelin

Ōğlanı ben böyüddüm

.........

Ġötümü gemür gelin,

 

Hey ġarġalar ġurġular

Cevüz dalı ırġalar

Şu kötü ġaynanalar

Gelinlerden hal ağlar.

 

Tereğe küleġ ġoydum

İçine kepeġ ġoydum

Ġaynanamın adını

Yal yemez köpeġ ġoydum.

 

Mėkdubumu pulladım

Postaniye yolladım

Ġaynanam gelür diye

Topal eşşeġ yolladım.

 

Bulgur daşı dönmüyor

Daş bulguru döömüyor

Sağ olasın ġaynana

Pişirdiğin yenmiyor.

 

Ġaynananın ėyisi

Pelüdlüġde ġuyusu

Dokuz merteġ altında

Uyusun da uyusun.

 

Ġaynanam ġuru ġaşuh

Yazuh geline yazuh

Ġaynanamın ġötüne

İki çatal bi ġazuh.

 

Ġaynanamın metini

Yılan yėsin etini

İsdedim de vermedi

Ōğlunun biletini.

 

Ġaynanam ġara mesdi

Beni ōluna kesdi

Kesdi de ne iş ėddi

Ahşam böörüne basdı.

 

Dama serdim kilimi

Dud ġaynana dilini

Ahşam ōlun gelince

Ġırar Ġambur belini.

 

Ġaynanam ġara bacah

Tavuhları yayacah

Ġocasının cebine

İpek mendil ġoyacah.

 

İki sahan salata

Ben istemem ġaynata

Ġaynatanın dilleri

Öldürür gelinleri. (29-30-31)

* * *

 

2.10.3. Kına Türküleri

GIZ ANAM GIZ BACIM

Ġız anam, ġız bacım

Sacıyah sacıyah sacdan yücedür

Ġız anam, ġız bacım

Evinizde ġalduğum bir bu gecedür.

 

Eyildim eteğimi çaldım belime

Ayrıluh yolunu aldım elime

Küçücük bacımı ġodum yerime

 

Batağa ev yapma ġız anam

Batar da gider.

Uzağa ġız verme ġız anam

Yiter de gider.

Dere ġıyısına ev yapma ġız anam

Sel alur gider.

 

Anamı anamı benim anamı

Çarşamba gėcesi yahın ġınamı. (25)

HEY ADI BEN ADI

Hey adı ben adı ben

Düz tarlanın badı ben

Ayrılmış gėdiyorum

İçinizin yādı ben.

 

Anamın aşı ben

Aşımın tozu ben

Selam söyleyin anama

Gülmemiş ġızı ben.

 

Gel benim bacı ġardaş

Başımın tacı ġardaş

................

Ağlasın bacı ġardaş

 

Ġınayı getür ana

Elini batur ana

Yarın ben gėdiyorum

Ġoynunda yatur ana

 

Bir dal biberim

Bir dal reyhanım

Bu gėce misafirim

Yarın giderim. (13)

* * *

ULAN NAZİM ÖLDÜRDÜN BENİ

Ulan Nāzim öldürdün beni

Nāzimim dedüġleri bir cahil uşah

Sağ yanında ėlma sol yanı fişeg

Eyvah ana eyvah ben gider oldum

Küçücüġ baçcımı yerime ġoydum.

 

Uzah yere ġız verme yiter de gider

Saciyah bacağı batar da gider

Eyvah ana eyvah ben gider oldum

Ķüçük bacımı yerime ġoydum.

Ķürdün develeri geç gelür

Hafdadan hafdiya ġarnın aç ġalur

Ēlin ekmeg tegnesi sana ġüc gelür

Eyvah ana eyvah ben gider oldum

Ķüçük bacımı yerime ġoydum.

 

Evlerinin önü ġara biberim

Ahşam misafirim, sabah da giderim

Eyvah ana eyvah ben gider oldum

Ķüçücük bacımı yerime ġoydum.

 

Çağırın ġardaşını belimi bağlasın

Çağırın anasını girsin çıhsın ağlasın

Çağırın ablasını başımı bağlasın

Ağla anam ağla ben gider oldum

Ķüçücük bacımı yerime ġoydum ( 16-37-39 )

Türküler